< ، سانگ یانگ ،کوراندو ،نیو کوراندو ،رامک خودرو>

< ، کوراندو ،نیو کوراندو ،رامک خودرو>

سانگ یانگ>

<رامک خودرو>

<رامک خودرو>
<رامک خودرو> <سانگ یانگ>

رامک خودرو نماینده انحصاری شرکت سانگ یانگ SSANGYONG

 

برای ارتباط با تیم فروش،درخواست خود را به میل

RAMAKKHODRO@YMAIL.COM

ارسال فرمایید.


موضوعات مرتبط: تبادل لینک
برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , اکتیون , کایرون , چیرمن

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ | 11:26 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم اقساطی

طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم اقساطی

قیمت پایه::1.276.000.000 ریال

60 روز کاری

ودیعه اول        پرداخت دوم    ودیعه دوم        ودیعه سوم    تعداد اقساط       مبلغ اقساط

65.000.000        30 روز      15.000.000     10.000.000          12               3.420.000


65.000.000        30 روز      15.000.000     10.000.000          24               1.980.000 

50.000.000        30 روز      25.000.000     10.000.000          12               3.950.000

50.000.000        30 روز      25.000.000     10.000.000          24               2.290.000   

 

35.000.000        30 روز      35.000.000     10.000.000          24               2.600.000  

35.000.000        30 روز      35.000.000     10.000.000          36               1.900.000   

 

توضیحات::

مبالغ به تومان می باشد.

سود انصراف 18 % می باشد.

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث  )به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو )بدون درج عبارات اضافی( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری )اقساطی( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود )شرایط تمکن مالی( در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید

 

 

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون , ssmotor

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | 19:9 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم نقدی

آغاز طرح های پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم نقدی

قیمت پایه::1.276.000.000 ریال

60 روز کاری

ودیعه اول       پرداخت دوم      ودیعه دوم        الباقی

100.000.000       ندارد                 ندارد             زمان دعوت نامه

80.000.000         ندارد                ندارد             زمان دعوت نامه

60.000.000       30 روز بعد       20.000.000       زمان دعوت نامه

40.000.000       30 روز بعد       40.000.000       زمان دعوت نامه

30.000.000       30 روز بعد       30.000.000       زمان دعوت نامه

توضیحات::

مبالغ به تومان می باشد.

نرخ سود انصراف 18 % می باشد.

نرخ سود مشارکت 24% می باشد.

نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 25 درصد سالانه می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده براساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | 18:58 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم (اقساطی)

 

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم (اقساطی) 

 120 روز کاری  

قیمت پایه              ودیعه اول     پرداخت بعد       ودیعه دوم       ودیعه سوم      تعداد اقساط     مبلغ اقساط (ریال)

124.000.000    65.000.000    60 روز      20.000.000         ----                 12         34.370.000     

124.000.000    65.000.000    60 روز      20.000.000         ----                 24         18.800.000  

124.000.000    45.000.000    60 روز     25.000.000      10.000.000       12         38.900.000     

124.000.000    45.000.000    60 روز     25.000.000      10.000.000       24         22.500.000      

124.000.000    30.000.000    60 روز     30.000.000      15.000.000       24         25.900.000 

124.000.000   30.000.000    60 روز      30.000.000      15.000.000       36         19.800.000

 

توضیحات: 

ü تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث )به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

ü چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو )بدون درج عبارات اضافی( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

ü مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

ü تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری )اقساطی( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود )شرایط تمکن مالی( در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

ü شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 9:33 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم

 

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم  

90 روز کاری 

  

قیمت پایه           ودیعه اول       پرداخت دوم     ودیعه دوم     پرداخت سوم      هدیه طرح 

124.000.000     80.000.000           ------                 -----               ------       دی وی دی+رکاب+بیمه بدنه 

124.000.000     60.000.000           ------                ------               ------      دی وی دی+رکاب+بیمه بدنه    

124.000.000     30.000.000          45 روز بعد        30.000.000      -------       بیمه بدنه رایگان 

124.000.000     20.000.000         30 روز بعد         20.000.000     20.000.000      رکاب خودرو 

 

 توضیحات: 

نرخ سود مشارکت 24% می باشد .

نرخ سود انصراف 18% می باشد. 

مالیات بر ارزش افزوده جداگانه از متقاضی خرید دریافت می شود.

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثناء هزینه فلز پلاک و عوارض شهرداری) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو صورت پذیرد.

 

 

       


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 9:6 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح های پیش فروش نیو کوراندو اپتیموم

 

طرح های پیش فروش نیو کوراندو اپتیموم 

 

  قیمت پایه            ودیعه اول         نرخ سود مشارکت         هدیه طرح         زمان تحویل

108.000.000       80.000.000                       24%                 بیمه بدنه رایگان         30 روز کاری

108.000.000       60.000.000                       24%                       ------                 30 روز کاری          

توضیحات:

ü تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث )به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

ü چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو )بدون درج عبارات اضافی( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

ü مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

ü تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری )اقساطی( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود )شرایط تمکن مالی( در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

ü شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 8:44 | نویسنده : حامد مشایخ |

رونمایی از محصول جدید سانگ یانگ

 

        شرکت سانگ یانگ اولین تصاویر رسمی از مدل تیوولی را در کلاس مینی اس یو وی ها منتشر کرد

 

 

سانگ یانگ انگلستان اولین عکسهای یکی از محصولات آینده اش را بنام Tivoli که در کلاس B کراس اوورها قرار میگیرد ، منتشر کرد . این محصول ماه ژانویه 2015 در کره جنوبی  و از اواسط سال در بازار انگلستان و نمایندگیهای سرتاسر دنیا عرضه خواهد شد .

از لحاظ طراحی جای هیچ تعجبی نداشت که نمونه تولیدی به همان رندری که یک ماه پیش نمایش داده شد نزدیک باشد . این مدل با اسم XIV Air در نمایشگاه پاریس نمایش داده شد و تیووله در واقع توسعه یافته پروژه ای سه ساله  با عنوان X100  است .

نام این محصول بر گرفته از منطقه ای در نزدیک رم ، که بعنوان پایتخت طراحی در دنیا مشهور است گرفته شده است . این کراس اوور جدید با مدلهایی مانند نیسان جوک ، جیپ رنگید ، هوندا HR-V و رنو کپچر رقابت خواهد کرد .

این سازنده کره ای نوید فضای داخلی و فضای بار جادار و همچنین دسترسی بسیار خوب راننده و سرنشینان 

 به فناوری های بکار رفته  در این مدل را میدهد .

سانگ یانگ تیوولی با دو موتور چهار سیلندر 1.6 لیتری بنزینی و دیزل عرضه خواهد شد که دارای 

 استاندارد یورو 6 میباشند . مشخصات دقیق تر پیش از زمان عرضه به بازار منتشر خواهد شد . 

این خودرو در سال آینده جزو محصولات ارائه شده از سوی شرکت رامک خودرو می باشد

پژوهش و ترجمه: 

علی نور الدهر


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , تیووله , ssmotor

تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | 9:9 | نویسنده : حامد مشایخ |

برسی خودروی کوراندو در انگلستان

 

 

 

متن ذیل قسمتی از مقاله درج شده در سایت auto express می باشد که در آن خودروی نیو کوراندو را نقد و بررسی می کند

کوراندو

سانگ یانگ کوراندو ، نماینده ای از کره جنوبی می باشد که به احتمال زیاد برای بازار بریتانیا یک شوک خواهد بود . کراس اوور جمع و جوری که رقیب نیسان قشقایی ، کیا اسپورتیج و فورد کوگا می باشد. یکی از مزیت های مهم این خودرو بهای کم نسبت به آپشن می باشد. حتی مدل پایه با تجهیزات استاندارد نیز  دارای سنسور دنده عقب ، تهویه مطبوع و کروز کنترول میباشد در حالی که مدل فول آن شامل گرمکن صندلیها و سانروف نیز هست . بطور کلی دو مدل در دسترس است ( در بازار بریتانیا ) . مدل ES ( در دو مدل تک دفرانسیل و دو دفرانسیل ) و مدل ELX که فقط بصورت دو دفرانسیل در دسترس میباشد .

انتخاب ما کوراندو ES

 همانطور که شرکت سانگ یانگ در حال صعود در بازارهای جهانی و جنگیدن با کراس اوورهای محبوب بازار است ، کوراندو نیز یک سری تغییرات بزرگ به خود دیده است .طراحی رادیاتور عریض تر و باریکتر به کمک جلو پنجره مدرن توان گردش هوای بیشتری به سیستم خنک کننده ماشین داده و پیوستگی این اجزا کارایی و زیبایی را برای قسمت جلوی ماشین فراهم کرده است و چراغ های جلو مدرن تر و اگزوزها پهن ترشده و در ارتفاع پایینتری نسبت به قبل نصب شده اند در حالی که در نمای عقب به بازنگری در شبکه بندی چراغها بسنده شده است .

فاصله زیاد محورهای خودرو ، نوید جادار بودن و فضای کافی را در داخل خودرو را نسبت به بقیه رقبای خود در این کلاس خودرویی می دهد . فضای عقب برای سه سرنشین کارآمد بوده و برای راحتی مسافران قابل تنظیم میباشد .همچنین تنظیم ارتفاع فرمان نقش شایانی در راحتی راننده دارد .مدل فول بطور استاندارد دارای صندلی های چرم و گرمکن صندلی است اما  فضای داخلی همه مدلها  یکسان می باشد.

کارایی

کوراندو یکی از بزرگترین کلاس کراس اوورها جمع جور محسوب میشود ! با 486 لیتر فضا ، 70 لیتر از نیسان قشقایی فضای بار بیشتری دارد . سنسور دنده عقب کمک شایانی در پارک کردن خودرو میکند و گشتاور مناسب موتور کاملا برای یدک کشی مناسب است . ظرفیت کوراندو در یدک کشی ، 750 کیلوگرم بدون ترمز و 2000 کیلو گرم با ترمز یدک است( نوع دیزل ) .

هزینه نگهداری

شما خودروی بیشتری در قبال پولتان دریافت می کنید . انتخاب رنگ فقط از بین رنگهای متالیک امکان دارد و دو انتخاب از بین برند های سیستم صوتی  که یکی از آنها مجهز به راه یاب ماهواره ای نیز هست.

ترجمه : علی نورالدهر


برچسب‌ها: سانگ یانگ , رامک خودرو , کوراندو , اکتیون

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | 9:40 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم

 

پیش فروش نیو کوراندو پرمیوم (اقساطی) 

 

قیمت پایه          ودیعه اول      ودیعه دوم      ودیعه سوم     تعداد اقساط   مبلغ هر قسط  

117.000.000     60.000.000     20.000.000          ندارد                    12            3.093.000  

117.000.000     60.000.000     20.000.000          ندارد                    24            1.789.000 

117.000.000     45.000.000     15.000.000      10.000.000           6              7.834.000 

117.000.000     45.000.000     15.000.000      10.000.000          24            2.429.000 

117.000.000     30.000.000     30.000.000          ندارد                    24             3.041.000 

117.000.000     30.000.000     30.000.000          ندارد                    36              2.326.000 

 

 

توضیحات:

ü      تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث  )به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و درشهرستانها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو، صورت پذیرد.

ü      چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو )بدون درج عبارات اضافی( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

ü      مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

ü      تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری )اقساطی( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود )شرایط تمکن مالی( در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد.

ü      شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید


موضوعات مرتبط: تبادل لینک
برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو کوراندو , نیو اکتیون

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | 10:11 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح های فروش نیو اکتیون پرستیژ

طرح های پیش فروش نیو اکتیون پرستیژ 

قیمت پایه           ودیعه اول      پرداخت دوم      ودیعه دوم          هدیه طرح         زمان تحویل 

115.000.000     600.000.000         30 روز          200.000.000       بیمه بدنه رایگان       60 روز کاری 

115.000.000     400.000.000         30 روز          400.000.000        رکاب خودرو           60 روز کاری 

115.000.000    300.000.000          30 روز          300.000.000         ---------              60 روز کاری 

  

 

توضیحات:

نرخ سود انصراف :18% 

نرخ سود مشارکت: 24% 

مالیات بر ارزش افزوده جداگانه از متقاضی خرید دریافت می شود.  

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثناء هزینه فلز پلاک و عوارض شهرداری) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو صورت پذیرد.


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو اکتیون , ssmotor , ir

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | 8:28 | نویسنده : حامد مشایخ |

پیش فروش نیو کوراندو 2015 (نقدی)

پیش فروش نیو کوراندو ۲۰۱۵  (نقدی)

 

طرح های نقدی تحویل ۹۰ روز کاری

قیمت پایه ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

ودیعه اول       ودیعه دوم (۴۵روز بعد)    ودیعه سوم (۳۰ روز)      سود مشارکت    هدیه طرح(رایگان)

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰               صفر                               صفر                       ۲۴٪        رکاب+دی وی دی

۸۰.۰۰۰.۰۰۰                 صفر                               صفر                       ۲۴٪             دی وی دی

۶۰.۰۰۰.۰۰۰                 صفر                               صفر                       ۲۴٪      رکاب + بیمه بدنه رایگان

۳۰.۰۰۰.۰۰۰              ۳۰.۰۰۰.۰۰۰                      صفر                       ۲۴٪        بیمه بدنه رایگان

 

 

توضیحات:

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثناء هزینه فلز پلاک و عوارض شهرداری) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو صورت پذیرد.

چک های اقساط باید در وجه شرکت رامک خودرو  (بدون درج عبارت اضافی) صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

تخصیص خودرو به متقاضی خرید  اعتباری (اقساطی) پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو ، ممکن خواهد بود (شرایط تمکن مالی) در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده است.

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 

 


برچسب‌ها: کوراندو , نیو کوراندو , رامک خودرو

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | 11:40 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح پیش فروش خودروی نیو کوراندو 2015

شرکت رامک خودرو به عنوان نماینده رسمی و انحصاری سانگ یانگ کره جنوبی در ایران اقدام به پیش فروش خودروی نیو کوراندو 2015  به صورت نقد و اقساط کرده است.

 

طرح های اقساطی تحویل ۹۰ روز کاری

قیمت پایه ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ودیعه اول                 ودیعه دوم (۴۵ روز بعد)         تعداد اقساط            مبلغ هر قسط

۶۰.۰۰۰.۰۰۰               ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                                 ۱۲                     ۳.۰۸۳.۰۰۰     

۵۰.۰۰۰.۰۰۰               ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                                 ۱۲                     ۴.۱۲۷.۰۰۰  

۵۰.۰۰۰.۰۰۰               ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                                 ۲۴                     ۲.۳۸۷.۰۰۰  

۵۰.۰۰۰.۰۰۰               ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                                 ۳۶                     ۱.۸۲۵.۰۰۰

 

طرح های اقساطی تحویل ۹۰ روز کاری

قیمت پایه ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ودیعه اول     ودیعه دوم (۳۰ روز بعد)     ودیعه سوم (۳۰ روز)    تعداد اقساط    مبلغ هر قسط

۲۰.۰۰۰.۰۰۰           ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                       ۶          ۹.۵۳۹.۰۰۰   

۲۰.۰۰۰.۰۰۰           ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                       ۲۴        ۲.۹۷۶.۰۰۰   

۲۰.۰۰۰.۰۰۰           ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰                       ۳۶        ۲.۲۷۶.۰۰۰    

 

 

طرح های اقساطی تحویل ۹۰ روز کاری

قیمت پایه ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ودیعه اول        ودیعه دوم (۴۵ روز بعد)   ودیعه سوم (۳۰ روز)  تعداد اقساط   مبلغ هر قسط

۴۵.۰۰۰.۰۰۰            ۲۵.۰۰۰.۰۰۰                 ۱۰.۰۰۰.۰۰۰                 ۲۴              ۱.۸۲۶۰.۰۰۰ 

۴۵.۰۰۰.۰۰۰            ۲۵.۰۰۰.۰۰۰                 ۱۰.۰۰۰.۰۰۰                 ۳۶               ۱.۳۹۶.۰۰۰ 

۳۰.۰۰۰.۰۰۰            ۳۰.۰۰۰.۰۰۰                ------------                   ۲۴               ۳.۰۰۷.۰۰۰

۳۰.۰۰۰.۰۰۰            ۳۰.۰۰۰.۰۰۰               ------------                    ۳۶               ۲.۳۰۰.۰۰۰

 

 

توضیحات::

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثناء هزینه فلز پلاک و عوارض شهرداری) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری اعلامی توسط شرکت رامک خودرو صورت پذیرد.

چک های اقساط باید در وجه شرکت رامک خودرو  (بدون درج عبارت اضافی) صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

تخصیص خودرو به متقاضی خرید  اعتباری (اقساطی) پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو ، ممکن خواهد بود (شرایط تمکن مالی) در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده است.

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 

 


برچسب‌ها: نیو کوراندو , کوراندو , پیش فروش کوراندو , رامک خودرو

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | 8:36 | نویسنده : حامد مشایخ |

رونمایی از نیو کوراندو جدید در چهاردهمین نمایشگاه خودرو مشهد

 

 

            رونمایی از نیو کوراندو در چهاردهمین نمایشگاه خودرو مشهد

 

 

امسال نیز چون سالیان گذشته، گروه صنعتی رامک خودرو به طور چشمگیری در بزرگترین رویداد خودرویی کشور حضور یافت.

 لابی فردوسی، فاخرترین سالن نمایشگاه مشهد با مساحت 1400 متر مربع میزبان خودروهای سانگ یانگ، قدیمی ترین برند خودرویی کشور کره جنوبی بود.

مراسم رونمایی از کوراندوی جدید با حضور پرشور مردم در روز سوم نمایشگاه برگزار شد.

 

t1t5woe7ukuvhp8azscg.jpg

rjst9f9wu9ehdz619i2.jpg

 

 

 


برچسب‌ها: رونمایی از کوراندو جدید , نمایشگاه خودرو مشهد , رامک خودرو , سانگ یانگ

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | 1:34 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح فروش نیو اکتیون لاکچری 2014

طرح فروش نیو اکتیون لاکچری

2014 

 

نوع خودرو            زمان تحویل              قیمت پایه                  ودیعه اول               ودیعه دوم        اقساط      مبلغ هر قسط 

نیو اکتیون    ۳۰ روز کاری    ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰    ۸۰.۰۰۰.۰۰۰        ندارد             ۱۸       ۲.۹۰۰.۰۰۰  

نیو اکتیون    ۳۰ روز کاری    ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰    ۵۵.۰۰۰.۰۰۰    ۲۵.۰۰۰.۰۰۰     ۲۴       ۲.۳۵۵.۰۰۰

نیو اکتیون    ۳۰ روز کاری    ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰    ۵۵.۰۰۰.۰۰۰    ۲۵.۰۰۰.۰۰۰     ۳۶       ۱.۸۰۰.۰۰۰

نیو اکتیون    ۳۰ روز کاری   ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰     ۶۵.۰۰۰.۰۰۰        ندارد            ۳۶        ۲.۴۵۰.۰۰۰

نیو اکتیون    ۳۰ روز کاری   ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰     ۴۵.۰۰۰.۰۰۰   ۲۵.۰۰۰.۰۰۰      ۲۴       ۳.۲۲۵.۰۰۰   

 

توضیحات::

تمامی قیمت های بالا به تومان می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد .

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ) به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد کرد و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری (66.000.000 ریال ) صورت پذیرد.

چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو ) بدون درج عبارات اضافی ( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد .

تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری ) اقساطی ( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود ) شرایط تمکن مالی ( در طرح های

اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقیمی ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه

قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد .

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , نیو اکتیون , ssmotor , ir

تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | 9:50 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح فروش نیو اکتیون لاکچری ویژه عید فطر

طرح فروش نیو اکتیون لاکچری ویژه عید فطر آغاز شد.

 

نوع خودرو        زمان تحویل         قیمت پایه           ودیعه اول          ودیعه دوم          اقساط         مبلغ هر قسط 

نیو اکتیون      ۱۵ روز کاری     ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰    ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰          ۰                  ۰                  ۰

نیو اکتیون     ۳۰ روز کاری      ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰    ۷۵.۰۰۰.۰۰۰     ۲۵.۰۰۰.۰۰۰        ۱۲             ۲.۲۵۰.۰۰۰  

 

توضیحات::

تمامی قیمت های بالا به تومان می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد .

تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ) به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری ( برای کلیه خودروها به عهده شرکت میباشد و متقاضی خرید در تهران هیچگونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد کرد و در شهرستان ها مبالغ پیش پرداخت با کسر هزینه شماره گذاری (66.000.000 ریال ) صورت پذیرد.

چک های اقساط باید فقط در وجه شرکت رامک خودرو ) بدون درج عبارات اضافی ( صادر شده و فاقد خط خوردگی و پشت نویسی باشد .

تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری ) اقساطی ( پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود ) شرایط تمکن مالی ( در طرح های

اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقیمی ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه که توسط متقاضی خرید پرداخت خواهد شد تحت بیمه ی بدنه

قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد .

شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید


برچسب‌ها: نیواکتیون , ssmotor , رامک , رامک خودرو , نیو کوراندو

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | 12:51 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح فروش نقدی نیو اکتیون لاکچری

 طرح فروش نقدی نیو اکتیون لاکچری

 

نوع خودرو       قیمت پایه               ودیعه اول         ودیعه دوم     زمان تحویل      هدیه طرح

نیو اکتیون     ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰      ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰          ۰               ۲۰        بیمه بدنه ۱ ساله رایگان

 

نیو اکتیون    ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰      ۸۵.۰۰۰.۰۰۰    ۴۰.۰۰۰.۰۰۰      ۴۵         بیمه بدنه ۱ساله رایگان

 

توضیحات:

  • مالیات بر ارزش افزوده خودرو ۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که جداگانه از مشتری اخذ می گردد.
  • هزینه شماره گذاری در تهران به عهده شرکت می باشد.
  • هزینه شماره گذاری در شهرستان ها از مبلغ کل خودرو کسر می شود و سپس خود مشتری هزینه های شماره گذاری را پرداخت می کند.

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: نیو اکتیون , لاکچری , ssmotor , رامک خودرو

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | 10:3 | نویسنده : حامد مشایخ |

پیش فروش خودروی نیو اکتیون لاکچری (فول)

 

 

با توجه به تماس های مکرر شما دوستداران خودروهای سانگ یانگ کره جنوبی در ایران به عرض می رسانیم که در حال حاظر فروش یا پیش فروش خودروی نیو اکتیون لاکچری (فول)  تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود. و فقط خودروی نیو اکتیون کامفورت (نیمه فول) با طرح های نقدی و اقساط در حال ثبت نام می باشد.


برچسب‌ها: ssmotor , ir , نیو اکتیون , رامک خودرو

تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | 8:51 | نویسنده : حامد مشایخ |

فروش نقدی نیو اکتیون کامفورت

مدل خودرو       قیمت قطعی       ودیعه اول         ودیعه دوم      زمان تحویل       هدیه طرح  

نیو اکتیون  ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰    ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰         ۰        ۱۰ روز کاری      بیمه بدنه رایگان

نیو اکتیون  ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰    ۷۰.۰۰۰.۰۰۰           ۰        ۳۰ روز کاری      دی وی دی رایگان

نیو اکتیون  ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰    ۴۵.۰۰۰.۰۰۰    ۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ۳۰ روزکاری   دی وی دی با ۵۰٪ تخفیف

 

توضیح:

مدل خودرو نیو اکتیون کامفورت می باشد.

الباقی مبالغ خودرو در زمان دعوت نامه دریافت می گردد.

هزینه های بیمه بدنه و مالیات بر ارزش افزوده جداگانه از مشتری دریافت می گردد.


برچسب‌ها: نیو اکتیون , ssmotor , ir , کامفورت , رامک خودرو

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | 12:0 | نویسنده : حامد مشایخ |

مردی برای تمام فصول

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | 10:48 | نویسنده : حامد مشایخ |

تست فنی و آفرود خودروی نیو اکتیون

 

با توجه به درخواست های مکرر شما هواداران خودروهای سانگ یانگ کره جنوبی در ایران مبنی بر گزارش تصویری از تست فنی و آفرود خودروی نیو اکتیون، تصاویر ذیل جهت آگاهی شما عزیزان در وبلاگ اداره فروش قرار گرفت.

 

 

 

نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو

 

 

نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو

 
 
 
 
نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو 
 
 
 
 
نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو
 
 
 
 
نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو
 
صعود نیو اکتیون از شیب تپه ای در حدود ۴۵ درجه 
 
 
 
نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو
 
 
 
 
 
نیو اکتیون-ssmotor-رامک خودرو


برچسب‌ها: ssmotor , ir , نیو اکتیون , رامک خودرو , تست فنی نیو اکتیون

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | 9:36 | نویسنده : حامد مشایخ |

سال نو مبارک

تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | 10:19 | نویسنده : حامد مشایخ |

پیش فروش نیو اکتیون آغاز شد

نیو اکتیون-رامک خودرو-وبلاگ رامک خودرو

 

 

نظر به استقبال شما گرامیان پیش فروش خودروی نیواکتیون تیپ C به شرح ذیل آغاز گردید:

 

طرح فروش نقدی

نوع خودرو       زمان تحویل             قیمت (تومان)                                         هدیه طرح       

نیو اکتیون             فوری                ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰          ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان تخفیف + بیمه بدنه ۱ ساله رایگان

 

طرح فروش اقساطی (اقساط ۱۲ ماهه)

نوع خودرو       زمان تحویل             قیمت (تومان)          ودیعه اول(تومان)                مبلغ هر قسط (تومان)

نیو اکتیون         ۷ روز کاری           ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰          ۷۵.۰۰۰.۰۰۰                      ۲.۴۱۲.۰۰۰                                                               

 

 طرح فروش اقساطی  (اقساط ۲۴ ماهه)

نوع خودرو        زمان تحویل           قیمت (تومان)           ودیعه اول(تومان)                مبلغ هر  قسط (تومان)

نیو اکتیون        ۲۰ روز کاری        ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰           ۵۵.۰۰۰.۰۰۰                         ۲.۵۵۳.۰۰۰           

نیو اکتیون         ۷ روز کاری         ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰           ۷۵.۰۰۰.۰۰۰                         ۱.۴۱۸.۰۰۰     

 

طرح فروش اقساطی   (اقساط ۳۶ ماهه)

نوع خودرو        زمان تحویل          قیمت (تومان)           ودیعه اول(تومان)                مبلغ هر  قسط (تومان)

نیو اکتیون         ۲۰ روز کاری      ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰           ۵۵.۰۰۰.۰۰۰                          ۱.۹۸۰.۰۰۰

نیو اکتیون           ۷روز کاری       ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰           ۷۵.۰۰۰.۰۰۰                          ۱.۱۰۰.۰۰۰

 

 طرح فروش اعتباری - اقساطی (اقساط ۲۴ماهه)            

نوع خودرو        زمان تحویل      قیمت (تومان)     ودیعه اول(تومان)     ودیعه دوم       مبلغ هر   قسط (تومان)

نیو اکتیون         ۴۵روز کاری    ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰      ۴۰.۰۰۰.۰۰۰     ۲۰.۰۰۰.۰۰۰        ۲.۲۲۷.۰۰۰

 

طرح فروش اعتباری - اقساطی (اقساط ۳۶ ماهه)            

نوع خودرو      زمان تحویل     قیمت (تومان)       ودیعه اول(تومان)      ودیعه دوم       مبلغ هر قسط (تومان)

نیو اکتیون      ۴۵روز کاری    ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰       ۴۰.۰۰۰.۰۰۰       ۲۰.۰۰۰.۰۰۰         ۱.۷۲۷.۰۰۰

 

سایر شرایط::

۱-مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی موجود بطور جداگانه محاسبه و از متقاضی خرید دریافت خواهد شد.

۲-تمامی هزینه های شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (به استثناء هزینه ی فلز پلاک و عوارض شهرداری) برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد و متقاضی خرید در تهران هیچ گونه هزینه دیگری را جهت تحویل خودرو و شماره گذاری آن پرداخت نخواهد نمود و در شهرستان ها وفق مفاد فرم درخواست پیش خرید خودرو عمل خواهد شد.

۳-تخصیص خودرو به متقاضی خرید اعتباری (اقساطی) پس از احراز  شرایط عمومی و اختصاصی خرید اقساطی وفق رویه های جاری شرکت رامک خودرو، ممکن خواهد بود (شرایط تمکن مالی). در طرح های اعتباری، خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط در رهن شرکت رامک خودرو باقی می ماند و در طی مدت پرداخت اقساط خودرو با هزینه ی جداگانه تحت بیمه ی بدنه قرار خواهد گرفت مگر آنکه در طرح فروش، خودرو با شرایط بیمه بدنه عرضه شده باشد. 

۴-شرکت رامک خودرو مجاز است به محض تکمیل ظرفیت بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف طرح فروش اقدام نماید.

 


برچسب‌ها: فروش نیو اکتیون , نیو اکتیون , پیش فروش , رامک خودرو

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | 18:5 | نویسنده : حامد مشایخ |

شروع پیش فروش خودروی نیو اکتیون ویژه پزشکان

 

از مورخه ۵/۵/۹۲ طرح پیش فروش خودروی نیو اکتیون ویزه پزشکان استان تهران و البرز آغاز می شود.

از ویژه گی های این طرح تخفیف ویژه و اقساط بدون سود می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۵۱۹۱۲۲ آقای مشایخ تماس حاصل فرمایید.

تعداد خودروها محدود می باشد و الویت با کسانی است که با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت رامک خودرو ، واقع در کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج عقد قرار داد کنند.

 

 

نیواکتیون،وبلاگ رامک خودرو

 

نیواکتیون،وبلاگ رامک خودرو

 


موضوعات مرتبط: تبادل لینک
برچسب‌ها: نیو اکتیون , طرح پزشکان , رامک خودرو , وبلاگ رامک خودرو

تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | 8:31 | نویسنده : حامد مشایخ |

اکتیون جدید::NEW ACTYON

با توجه به سوالات مکرر شما عزیزان تصویر خودرو نیو اکتیون در وبلاگ رامک خودرو قرار گرفت.

افرادی که اقدام به پیش ثبت نام خودروی اکتیون در بهمن و اسفند ۹۱ کرده اند می توانند با حضور در نمایندگی محل ثبت نام، نسبت به تغییر طرح و درخواست خرید خودروی نیو اکتیون اقدام کنند.

شما عزیزانی که درخواست پیش ثبت نام خودروی نیو اکتیون را دارید می توانید از طریق منوی ثبت نام اینترنتی منوی سمت چپ درخواست خود را اعلام کنید یا به شماره همراه

۰۹۳۹۹۵۹۹۵۸۵

فقط پیامک زده و نام خودروی مورد نظر خود را پیامک کنید.

 

 

نیو اکتیون،وبلاگ رامک خودرو

 

 

 


برچسب‌ها: NEW ACTYON , نیو اکتیون , اکتیون جدید , رامک خودرو , نیواکتیون

تاريخ : شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | 15:20 | نویسنده : حامد مشایخ |

دعوت به همکاری

از یک نفر (خانم یا آقا) آشنا به برنامه نویسی سایت - بازاریابی و دارای روابط عمومی بالا

دعوت به همکاری در قسمت فروش شرکت رامک خودرو می نماییم.

شما عزیزان می توانید رزومه خود را به ایمیل

ramakkhodro@ymail.com

ارسال کنید.

 

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , دعوت به همکاری

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | 12:53 | نویسنده : حامد مشایخ |

طرح ویژه پیش فروش خودروهای سانگ یانگ ویژه پزشکان

**طرح ویژه پیش فروش خودروهای سانگ یانگ ویژه پزشکان**

 

شرکت رامک خودرو در نظر دارد در پیش فروش آینده خود تعداد محدودی از خودرو اکتیون را

پیش فروش کند

لذا تمامی پزشکان عزیزی که مایل به استفاده از این طرح هستند می بایست به شماره موبایل

۰۹۳۹۹۵۹۹۵۸۵

۱ پیامک ارسال کرده و در آن نام و نام خانوادگی خود را اعلام کنند.

 

لازم به ذکر است ارسال پیامک برای پزشکان محترم و شرکت رامک خودرو تعهد آور نمی باشد.

 

نیو اکتیون،نیواکتیون،وبلاگ رامک خودرو

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , طرح ویژه پزشکان , نیو اکتیون

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | 11:32 | نویسنده : حامد مشایخ |

ثبت نام خودروهای سانگ یانگ کره جنوبی در سال 92

**ثبت نام خودروهای سانگ یانگ کره جنوبی در سال 92

 

با توجه به حجم زیاد تماس های گرفته شده توسط شما دوستداران خودروهای سانگ یانگ کره جنوبی  به عرض می رسانم به زودی پیش فروش این خودروها توسط شرکت رامک خودرو آغاز می شود.

در صورت تمایل به ۲ روش ذیل می توانید پیش ثبت نام ابتدایی کرده و از زمان آغاز پیش فروش آگاه شوید.

۱- ارسال پیامک به شماره ۰۹۳۹۹۵۹۹۵۸۵ :: در این روش کافی است نام خودروی مورد نظر خود را به این شماره پیامک کنید تا به محض آغاز پیش فروش خودروها مطلع گردید.

 

۲-از طریق منوی ثبت نام اینترنتی:: که در قسمت سمت چپ وبلاگ (بالای صفحه) قرار دارد پیش ثبت نام کنید و به محض آغاز پیش فروش با شما تماس گرفته خواهد شد.

 

 


برچسب‌ها: رامک خودرو , سانگ یانگ , پیش فروش 92

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | 10:50 | نویسنده : حامد مشایخ |

خدمات ویژه امداد رامک خودرو

گروه صنعتی رامک خودرو مفتخر است تا با بهره گیری از توانمندترین نیروهای امدادی و به روز ترین تکنولوژی و تجهیزات صنعت خودرو  آماده پاسخ گویی و خدمات رسانی به مشتریان محترم خودروهای سانگ یانگ می باشد.

 

امداد رامک خودرو


برچسب‌ها: امداد رامک خودرو , رامک خودرو , سانگ یانگ , اکتیون , رکستون w

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | 10:47 | نویسنده : حامد مشایخ |

حضور سانگ یانگ در نمایشگاه بین المللی خودرو سئول با رونمایی دو خودروی جدید

نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر سئول پایتخت کره جنوبی از ۲۸ مارس  آغاز به کار کرده و تا ۷ آوریل ادامه دارد. خودروسازان از کشورهای مختلف در این نمایشگاه که دو سال یک بار برگزار می‌شود حضور دارند. ژاپن و کره جنوبی بیشترین حضور را در نمایشگاه بین المللی خودروی سئول دارند.

 بیش از سیصد شرکت در این نمایشگاه ، اخرین تولیدات خود را عرضه کرده اند. چهل و پنج خودروی کاملا جدید دراین نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار داده شده است.

سانگ یانگ موتور نیز همانند سالهای قبل با حضور پر رنگ خود و با رونمایی از دو خودروی جدید و زیبا با نام های chairman w summit  و  liv-1  در این نمایشگاه حاضر بود.

chairman w summit 

 liv-1

 


برچسب‌ها: نمایشگاه بین المللی خودرو سئول , رامک خودرو , سانگ یانگ در نمایشگاه بین المللی خودرو سئول 2013 , رونمایی از دو خودروی جدید , chairman w summit

تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | 11:21 | نویسنده : حامد مشایخ |

سانگ یانگ در نمایشگاه خودروی ژنو 2013

 


نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو 2013 از 7 مارس (18 اسفند ماه1391) در ژنو سوئیس شروع به کار کرده است و تا 17 مارس (۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۱) میزبان شركت‌های مطرح خودروسازی جهان است. این نمایشگاه هشتاد و سومین دوره از اتو شوی ژنو می باشد.

موتور شوی ژنو

 

شرکت سانگ یانگ موتورز کره جنوبی نیز همانند سالهای پیش در این دوره از نمایشگاه ژنو حضور دارد.

 

 

 


موضوعات مرتبط: تبادل لینک
برچسب‌ها: موتور شوی ژنو , سانگ یانگ , رامک خودرو , ردیوس جدید , نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو 2013

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | 13:37 | نویسنده : حامد مشایخ |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.